جلسه هفتگی هیئت امناء حسینیه اعظم زنجان 99/4/21
ارائه گزارش فعالیتهای موسسه کشت و صنعت مصباح در سال 1399 توسط مدیر عامل موسسه و بررسی عملکرد آن توسط هیئت امناء
بررسی ایجاد مرکز افق در حسینیه اعظم زنجان
بررسی طرحهای عمرانی حسینیه اعظم (تکمیل نمای جنوبی)

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت