پ
پ

جلسه هفتگی هیئت امناء حسینیه اعظم زنجان 99/4/21
ارائه گزارش فعالیتهای موسسه کشت و صنعت مصباح در سال 1399 توسط مدیر عامل موسسه و بررسی عملکرد آن توسط هیئت امناء
بررسی ایجاد مرکز افق در حسینیه اعظم زنجان
بررسی طرحهای عمرانی حسینیه اعظم (تکمیل نمای جنوبی)

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.