جلسه هفتگی هیئت امناء حسینیه اعظم زنجان
بررسی مسائل ارائه شده از سوی کمیته فرهنگی در خصوص مراسم ایام ماه محرم امسال و بررسی مسائل اداری و مالی حسینیه اعظم 99/4/14

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح