پ
پ

جلسه هفتگی هیئت امناء حسینیه اعظم زنجان
بررسی مسائل ارائه شده از سوی کمیته فرهنگی در خصوص مراسم ایام ماه محرم امسال و بررسی مسائل اداری و مالی حسینیه اعظم 99/4/14

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.