پ
پ

جلسه کمیته فرهنگی حسینیه اعظم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان در این جلسه که با حضور دکتر فیروزفر ریاست هیئت امناء برگزار شد، ریاست هیئت امناء با تاکید بر اینکه فرهنگ و حسینیه اعظم زنجان به اتفاق عنوان این کمیته را تشکیل می‌دهند، افزود، رسالتی عظیم بر عهده اعضای کمیته فرهنگی حسینیه اعظم زنجان میباشد و این مطلب با تأمل در گستردگی مفهوم فرهنگ و تقدس و جایگاه حسینیه اعظم به راحتی قابل درک است. دکتر فیروزفر افزود پتانسیل حسینیه اعظم زنجان قرارگیری در بالاترین جایگاه نشر پیام تشیع است که این به خاطر آوازه فراملی و جهانی حسینیه اعظم است. در این جلسه آقایان مهندس فروزنده حاج سعید یوسفیان از اعضای هیئت امنای حسینیه اعظم به بیان دیدگاههای خود پرداختند و همچنین آقایان رهروی، مشایخی، مطلبی و احدی از اعضای کمیته فرهنگی در خصوص فعالیتهای کمیته فرهنگی مطالبی را بیان داشته و خواستار هماهنگی‌های بیشتر در خصوص برگزاری برنامه های فرهنگی حسینیه اعظم شدند.
99/4/1

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.