پ
پ


حجت الاسلام محبی؛

ریا از بزرگ ترین آفات روزه است( روز دوازدهم)

حجت الاسلام محبی  گفت: ریا از بزرگ ترین آفات روزه است.

به گزارش روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان؛ حجت الاسلام محبی روز دوازدهم ماه رمضان در بین روزه داران زنجانی اظهار کرد: در روزهای گذشته نیز راه های نفوذ و ورود شیطان به قلوب انسان ها بیان شد، و اینکه انسان باید راه های ورود شیطان را بشناسد.

وی با اشاره به اینکه نزدیکی شیطان به انسان موجب دوری انسان از خداوند می شود، تصریح کرد: سه حالتی که موجب نزدیکی شیطان به انسان می شود، غضب و عصبانیت است، قضاوت بین دو انسان نیز زمانی است که شیطان به فرد نزدیک می شود.

حجت الاسلام محبی با اشاره به روایات دینی موجود در زمینه قضاوت درست، اضافه کرد: اگر قاضی حتی در سلام دادن و نگاه کردن نیز بین دو فرد تفاوت قائل شود، نمی تواند قضاوت کند.

وی با بیان اینکه خلوت دو نامحرم با همدیگر نیز زمانی است که شیطان به انسان نزدیک می شود، تصریح کرد: تنها ذکری که موجب می شود، انسان از شیطان به دور باشد ذکر خداوند در هر لحظه است و انجام این عمل به طرز صحیح کار بسیار دشواری است.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه انجام عمل بد و خوب دیدن این عمل تزیین شیطان و خوب جلوه دادن بدی ها است، اظهار کرد: آیات بسیاری در این زمینه نازل شده است.

وی در ادامه با اشاره به یکی از آفات بزرگ روزه بیان کرد: ریا یکی از آفات بزرگ در این زمینه است.

حجت الاسلام محبی با بیان اینکه در روزه گرفتن باید خداوند ملاک باشد، تصریح کرد: خداوند میوه اعمال را می سنجد و بهترین آنها را انتخاب می کند.

وی با بیان اینکه خداوند بهای اعمال نیک انسان را می سنجد وبه اندازه ارزش آن نیز اجر می دهد، افزود: انسان های ریاکار که مرتب به دنبال بیان اعمال خود هستند، همانند مشرکان هستند.

وی با اشاره به اینکه افراد ریاکار به خداوند و به قیامت ایمان ندارند، گفت: این افراد  هم نشین شیطان هستند.

استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه اگر در عمل ذره ای غیر خدا باشد، مقبول نیست، اضافه کرد: کسانی که در ظاهر کاری را به خاطر خداوند ولی در باطن با هدف دیگر انجام می دهند، این عمل نیز مورد قبول نیست.

وی با انتقاد از بسته بودن برخی از مساجد در ماه رمضان گفت:امر زیبنده شهری که پایتخت شور و شعور حسینی است، نیست.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.