«»
به گزارش روابط عمومی حسینیه اعظم، مدیران ارشد بیمه کشوردر حسینیه اعظم زنجان حضور یافتند .
دکتر سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی،
دکتر بادین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه آسیا، دکتر کارگر مدیر عامل بیمه دانا و دکتر محمدی مدیرعامل بیمه ایران معین و مسئولین بیمه کارآفرین ما و مسئولین بیمه مرکزی حضور داشتند. در این دیدار دکتر فیروزفر به بیان فعالیتهای حسینیه اعظم پرداخته و در پایان از مجموعه حسینیه اعظم بازدید به عمل آمد. 99/3/25

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح