پ
پ

امیرالمومنین عای (ع): خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.