پ
پ

صديقيان مسئول داروخانه دارالشفاء حسينيه اعظم زنجان درگفتگو با نشريه مصباح، گفت : دارالشفا از اول محرم شروع بهارائه خدمات رايگان كرده و تا دوازده محرم اين خدمات ادامه خواهد دارد. وى با اشاره به اينكه اين واحد از 20 سال پيش كار خود را بصورت سيار شروع كرده و حدود 2 سال است كه درمانگاه دارالشفاء در طول 12 شب اول محرم به زائران حسينيه خدمات رايگان ارائه مى دهد ، افزود : پس از دهه محرم نيز با همت هيئت امناء حسينيه اعظم بصورت درمانگاه شبانه روزى فعاليت خواهد داشت ولذا از پزشكان داروسازان و همكاران پرستار دعوت به همكارى مى كنيم.

مسئول داروخانه دارالشفاء حسينيه اظهار داشت: داروهاى دارالشفاء از طريق داروخانه دكتر شهيد بهشتى و با هماهنگى ومساعدت دانشگاه علوم پزشكى زنجان خريدارى شده است. وى گفت: مراجعه كنندگان بى بضاعتى كه داروى مورد نيازشان در دارالشفاء موجود نباشد به داروخانه هاى دولتى معرفى مى شوند. صديقيان از اهداء داروهاى سرطانى توسط يك فرد خير زنجانى به داروخانه حسينيه اعظم زنجان خبر داد و گفت: بيماران نيازمند به اين داروها با توجه به هماهنگى هاى انجام شده بين حسينيه اعظم زنجان با انجمن حمايت از بيماران سرطانى  مهرانه”مى توانند به اين انجمن مراجعه نمايند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.