پ
پ

همزمان با ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان افتتاح شد.به گزارش خبرگزاري فارس از زنجان، شامگاه ديروز دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان با حضور استاندار زنجان افتتاح و به بهره‌برداري رسيد.استاندار زنجان در حاشيه افتتاح اين مركز درماني اظهار داشت: نياز به دارالشفاي حسينيه اعظم احساس مي‌شد تا در خدمت نيازمندان باشد.محمد رئوفي‌نژاد ادامه داد: كار خوبي انجام شده است و با توجه به وجود بيماران بي‌بضاعت اين مركز مي‌تواند خدمات بزرگي را به شهروندان ارائه دهد.
وي خاطر‌نشان كرد: همه متخصصان اين مركز درماني از شيفتگان سرور و سالار شهيدان هستند كه اميدواريم اجر خود را از سيدالشهدا بگيرند.استاندار زنجان در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه دولت چه كمكي را براي توسعه حسينيه اعظم خواهد كرد، افزود: هنوز طرحي به استانداري ارائه نشده است.وي ابراز داشت: اگر طرح جامعه حسينيه اعظم مشخص شود استانداري هر كاري كه در بضاعت خود دارد، انجام مي‌دهد.همچنين در حاشيه اين مراسم مديركل فني استانداري زنجان در گفت‌وگو با خبرنگاران تصريح كرد: براي اين مركز درماني و تجهيزات آن 550 ميليون تومان هزينه شده است.عليرضا فيروزفر با بيان اينكه دارالشفاي حسينيه اعظم زنجان با مساحت 700 مترمربع در سه طبقه قرار دارد، افزود: براي همه تخصص‌هاي پزشكي امكان ويزيت فراهم شده است و فضاي لازم وجود دارد.وي ادامه داد: اين درمانگاه از طريق كمك‌ها و نذورات مردمي ساخته شده است و از اين به بعد فعاليت خود را به صورت شبانه‌روزي ادامه مي‌دهد. وي خاطر‌نشان كرد: همه متخصصان اين مركز درماني از شيفتگان سرور و سالار شهيدان هستند كه اميدواريم اجر خود را از سيدالشهدا بگيرند.استاندار زنجان در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه دولت چه كمكي را براي توسعه حسينيه اعظم خواهد كرد، افزود: هنوز طرحي به استانداري ارائه نشده است.وي ابراز داشت: اگر طرح جامعه حسينيه اعظم مشخص شود استانداري هر كاري كه در بضاعت خود دارد، انجام مي‌دهد.همچنين در حاشيه اين مراسم مديركل فني استانداري زنجان در گفت‌وگو با خبرنگاران تصريح كرد: براي اين مركز درماني و تجهيزات آن 550 ميليون تومان هزينه شده است.
عليرضا فيروزفر با بيان اينكه دارالشفاي حسينيه اعظم زنجان با مساحت 700 مترمربع در سه طبقه قرار دارد، افزود: براي همه تخصص‌هاي پزشكي امكان ويزيت فراهم شده است و فضاي لازم وجود دارد.وي ادامه داد: اين درمانگاه از طريق كمك‌ها و نذورات مردمي ساخته شده است و از اين به بعد فعاليت خود را به صورت شبانه‌روزي ادامه مي‌دهد.


همزمان با ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان؛
دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان افتتاح شد

خبرگزاري فارس: همزمان با ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از زنجان، شامگاه ديروز دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان با حضور استاندار زنجان افتتاح و به بهره‌برداري رسيد.
استاندار زنجان در حاشيه افتتاح اين مركز درماني اظهار داشت: نياز به دارالشفاي حسينيه اعظم احساس مي‌شد تا در خدمت نيازمندان باشد.
محمد رئوفي‌نژاد ادامه داد: كار خوبي انجام شده است و با توجه به وجود بيماران بي‌بضاعت اين مركز مي‌تواند خدمات بزرگي را به شهروندان ارائه دهد.
وي خاطر‌نشان كرد: همه متخصصان اين مركز درماني از شيفتگان سرور و سالار شهيدان هستند كه اميدواريم اجر خود را از سيدالشهدا بگيرند.
استاندار زنجان در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه دولت چه كمكي را براي توسعه حسينيه اعظم خواهد كرد، افزود: هنوز طرحي به استانداري ارائه نشده است.
وي ابراز داشت: اگر طرح جامعه حسينيه اعظم مشخص شود استانداري هر كاري كه در بضاعت خود دارد، انجام مي‌دهد.
همچنين در حاشيه اين مراسم مديركل فني استانداري زنجان در گفت‌وگو با خبرنگاران تصريح كرد: براي اين مركز درماني و تجهيزات آن 550 ميليون تومان هزينه شده است.
عليرضا فيروزفر با بيان اينكه دارالشفاي حسينيه اعظم زنجان با مساحت 700 مترمربع در سه طبقه قرار دارد، افزود: براي همه تخصص‌هاي پزشكي امكان ويزيت فراهم شده است و فضاي لازم وجود دارد.
وي ادامه داد: اين درمانگاه از طريق كمك‌ها و نذورات مردمي ساخته شده است و از اين به بعد فعاليت خود را به صورت شبانه‌روزي ادامه مي‌دهد.
همزمان با ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان؛
دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان افتتاح شد

خبرگزاري فارس: همزمان با ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از زنجان، شامگاه ديروز دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان با حضور استاندار زنجان افتتاح و به بهره‌برداري رسيد.
استاندار زنجان در حاشيه افتتاح اين مركز درماني اظهار داشت: نياز به دارالشفاي حسينيه اعظم احساس مي‌شد تا در خدمت نيازمندان باشد.
محمد رئوفي‌نژاد ادامه داد: كار خوبي انجام شده است و با توجه به وجود بيماران بي‌بضاعت اين مركز مي‌تواند خدمات بزرگي را به شهروندان ارائه دهد.
وي خاطر‌نشان كرد: همه متخصصان اين مركز درماني از شيفتگان سرور و سالار شهيدان هستند كه اميدواريم اجر خود را از سيدالشهدا بگيرند.
استاندار زنجان در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه دولت چه كمكي را براي توسعه حسينيه اعظم خواهد كرد، افزود: هنوز طرحي به استانداري ارائه نشده است.
وي ابراز داشت: اگر طرح جامعه حسينيه اعظم مشخص شود استانداري هر كاري كه در بضاعت خود دارد، انجام مي‌دهد.
همچنين در حاشيه اين مراسم مديركل فني استانداري زنجان در گفت‌وگو با خبرنگاران تصريح كرد: براي اين مركز درماني و تجهيزات آن 550 ميليون تومان هزينه شده است.
عليرضا فيروزفر با بيان اينكه دارالشفاي حسينيه اعظم زنجان با مساحت 700 مترمربع در سه طبقه قرار دارد، افزود: براي همه تخصص‌هاي پزشكي امكان ويزيت فراهم شده است و فضاي لازم وجود دارد.
وي ادامه داد: اين درمانگاه از طريق كمك‌ها و نذورات مردمي ساخته شده است و از اين به بعد فعاليت خود را به صورت شبانه‌روزي ادامه مي‌دهد.
همزمان با ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان؛
دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان افتتاح شد

خبرگزاري فارس: همزمان با ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از زنجان، شامگاه ديروز دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان با حضور استاندار زنجان افتتاح و به بهره‌برداري رسيد.
استاندار زنجان در حاشيه افتتاح اين مركز درماني اظهار داشت: نياز به دارالشفاي حسينيه اعظم احساس مي‌شد تا در خدمت نيازمندان باشد.
محمد رئوفي‌نژاد ادامه داد: كار خوبي انجام شده است و با توجه به وجود بيماران بي‌بضاعت اين مركز مي‌تواند خدمات بزرگي را به شهروندان ارائه دهد.
وي خاطر‌نشان كرد: همه متخصصان اين مركز درماني از شيفتگان سرور و سالار شهيدان هستند كه اميدواريم اجر خود را از سيدالشهدا بگيرند.
استاندار زنجان در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه دولت چه كمكي را براي توسعه حسينيه اعظم خواهد كرد، افزود: هنوز طرحي به استانداري ارائه نشده است.
وي ابراز داشت: اگر طرح جامعه حسينيه اعظم مشخص شود استانداري هر كاري كه در بضاعت خود دارد، انجام مي‌دهد.
همچنين در حاشيه اين مراسم مديركل فني استانداري زنجان در گفت‌وگو با خبرنگاران تصريح كرد: براي اين مركز درماني و تجهيزات آن 550 ميليون تومان هزينه شده است.
عليرضا فيروزفر با بيان اينكه دارالشفاي حسينيه اعظم زنجان با مساحت 700 مترمربع در سه طبقه قرار دارد، افزود: براي همه تخصص‌هاي پزشكي امكان ويزيت فراهم شده است و فضاي لازم وجود دارد.
وي ادامه داد: اين درمانگاه از طريق كمك‌ها و نذورات مردمي ساخته شده است و از اين به بعد فعاليت خود را به صورت شبانه‌روزي ادامه مي‌دهد.
همزمان با ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان؛
دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان افتتاح شد

خبرگزاري فارس: همزمان با ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از زنجان، شامگاه ديروز دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان با حضور استاندار زنجان افتتاح و به بهره‌برداري رسيد.
استاندار زنجان در حاشيه افتتاح اين مركز درماني اظهار داشت: نياز به دارالشفاي حسينيه اعظم احساس مي‌شد تا در خدمت نيازمندان باشد.
محمد رئوفي‌نژاد ادامه داد: كار خوبي انجام شده است و با توجه به وجود بيماران بي‌بضاعت اين مركز مي‌تواند خدمات بزرگي را به شهروندان ارائه دهد.
وي خاطر‌نشان كرد: همه متخصصان اين مركز درماني از شيفتگان سرور و سالار شهيدان هستند كه اميدواريم اجر خود را از سيدالشهدا بگيرند.
استاندار زنجان در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه دولت چه كمكي را براي توسعه حسينيه اعظم خواهد كرد، افزود: هنوز طرحي به استانداري ارائه نشده است.
وي ابراز داشت: اگر طرح جامعه حسينيه اعظم مشخص شود استانداري هر كاري كه در بضاعت خود دارد، انجام مي‌دهد.
همچنين در حاشيه اين مراسم مديركل فني استانداري زنجان در گفت‌وگو با خبرنگاران تصريح كرد: براي اين مركز درماني و تجهيزات آن 550 ميليون تومان هزينه شده است.
عليرضا فيروزفر با بيان اينكه دارالشفاي حسينيه اعظم زنجان با مساحت 700 مترمربع در سه طبقه قرار دارد، افزود: براي همه تخصص‌هاي پزشكي امكان ويزيت فراهم شده است و فضاي لازم وجود دارد.
وي ادامه داد: اين درمانگاه از طريق كمك‌ها و نذورات مردمي ساخته شده است و از اين به بعد فعاليت خود را به صورت شبانه‌روزي ادامه مي‌دهد.
همزمان با ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان؛
دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان افتتاح شد

خبرگزاري فارس: همزمان با ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از زنجان، شامگاه ديروز دارالشفاي سيدالشهداي حسينيه اعظم زنجان با حضور استاندار زنجان افتتاح و به بهره‌برداري رسيد.
استاندار زنجان در حاشيه افتتاح اين مركز درماني اظهار داشت: نياز به دارالشفاي حسينيه اعظم احساس مي‌شد تا در خدمت نيازمندان باشد.
محمد رئوفي‌نژاد ادامه داد: كار خوبي انجام شده است و با توجه به وجود بيماران بي‌بضاعت اين مركز مي‌تواند خدمات بزرگي را به شهروندان ارائه دهد.
وي خاطر‌نشان كرد: همه متخصصان اين مركز درماني از شيفتگان سرور و سالار شهيدان هستند كه اميدواريم اجر خود را از سيدالشهدا بگيرند.
استاندار زنجان در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه دولت چه كمكي را براي توسعه حسينيه اعظم خواهد كرد، افزود: هنوز طرحي به استانداري ارائه نشده است.
وي ابراز داشت: اگر طرح جامعه حسينيه اعظم مشخص شود استانداري هر كاري كه در بضاعت خود دارد، انجام مي‌دهد.
همچنين در حاشيه اين مراسم مديركل فني استانداري زنجان در گفت‌وگو با خبرنگاران تصريح كرد: براي اين مركز درماني و تجهيزات آن 550 ميليون تومان هزينه شده است.
عليرضا فيروزفر با بيان اينكه دارالشفاي حسينيه اعظم زنجان با مساحت 700 مترمربع در سه طبقه قرار دارد، افزود: براي همه تخصص‌هاي پزشكي امكان ويزيت فراهم شده است و فضاي لازم وجود دارد.
وي ادامه داد: اين درمانگاه از طريق كمك‌ها و نذورات مردمي ساخته شده است و از اين به بعد فعاليت خود را به صورت شبانه‌روزي ادامه مي‌دهد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.