سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۴۰۰ 15 جماد ثاني 1443 Tuesday, 18 January , 2022 ساعت ×
پ
پ

ماده‌ی ۱ ـ مقاصد کنوانسیون

مقاصد این کنوانسیون عبارتند از:

الف ـ حراست از میراث فرهنگی ناملموس،

ب ـ تضمین احترام به میراث فرهنگی ناملموس جوامع، گروه‌ها و افراد ذی ربط،

پ ـ ارتقای آگاهی محلی، ملی و بین‌المللی از اهمیت میراث فرهنگی ناملموس و تضمین درک و قدردانی متقابل از آن،

ت ـ تدارک همکاری و کمک بین‌المللی،

ماده‌ی ۲ ـ تعاریف

از نظر این کنوانسیون،

۱ ـ عبارت میراث فرهنگی ناملموس به معنای اقدامات، نمایش‌ها، ابرازها، دانش، مهارت‌ها و نیز وسایل، اشیا، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آن‌هاست که جوامع، گروه‌ها و در برخی موارد افراد، آن‌ها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می‌شناسند. این میراث فرهنگی ناملموس که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، مدام توسط جوامع و گروه‌ها در پاسخ به محیط، طبیعت و تاریخ آن‌ها مجدداً خلق می‌شود و حس هویت و استمرار را بر ایشان به ارمغان آورده و بدین ترتیب احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج می‌کند. در این کنوانسیون، فقط به آن قسم میراث فرهنگی ناملموس توجه می‌شود که با اسناد بین‌المللی حقوق بشر، و نیز با ضرورت احترام متقابل میان جوامع، گروه‌ها و افراد و لزوم توسعه‌ی پایدار منطبق باشد.

۲ ـ میراث فرهنگی ناملموس، آن گونه که در بند ۱ فوق تعریف شد، در میان سایر چیزها، در عرصه‌های ذیل نمودار می‌شود:

الف ـ سنت‌ها و ابرازهای شفاهی شامل زبان که محلی برای میراث فرهنگی ناملموس به شمار می‌رود.

ب ـ هنرهای نمایشی،

پ ـ اقدامات اجتماعی، آیین‌ها و جشنواره‌ها،

ت ـ دانش و اقدامات مربوط به طبیعت و کیهان.

ث ـ مهارت در هنرهای دستی سنتی،

۳ ـ واژه ”حراست” به معنای اقداماتی با هدف تضمین دوام میراث فرهنگی ناملموس شامل شناسایی، مستندسازی، تحقیق، حفظ وضع موجود، حمایت، ترویح، ارتقاء، انتقال، به خصوص از طریق آموزش رسمی و غیر رسمی و نیز احیای جنبه‌های مختلف این میراث است.

۴ ـ کشورهای متعهد عبارتند : از کشورهایی که نسبت به این کنوانسیون متعهد شده‌اند و این کنوانسیون در آن کشورها لازم ‌الاجرا است.

۵ ـ این کنوانسیون عبارت MUTATIS MUTANDIS را در مورد سرزمین‌های مورد اشاره در ماده‌ی ۳۳ این کنوانسیون به کار می‌برد که مطابق شرایط مقرر در همان ماده، متعاهد این کنوانسیون می‌شوند. عبارت کشورهای متعهد نیز اشاره به این سرزمین‌ها دارد.

ماده‌ی ۳ – ارتباط با سایر اسناد بین‌المللی

هیچ چیز در این کنوانسیون را نمی‌توان به دو شکل ذیل تعبیر کرد:

الف ـ تغییر وضعیت یا کاهش سطح حمایت مورد نظر در کنوانسیون ۱۹۷۲ راجع به حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان از اموال میراث جهانی که با یک مورد میراث فرهنگی ناملموس ارتباط مستقیم دارد.

ب ـ تاثیرگذاری بر حقوق و تعهدات کشورهای عضو این کنوانسیون به هرگونه سند بین‌المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری یا استفاده از ذخایر زیست محیطی و اکولوژیکی.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.