سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۴۰۰ 15 جماد ثاني 1443 Tuesday, 18 January , 2022 ساعت ×
پ
پ

ماده‌ی ۴ ـ مجمع عمومی کشورهای متعاهد

۱ ـ بدین وسیله مجمع عمومی کشورهای متعهد تشکیل می‌شود که از این پس مجمع عمومی خوانده می‌شود. مجمع عمومی هیات حاکمه‌ی این کنوانسیون است.

۲ ـ مجمع عمومی باید هر دو سال یک بار، یک جلسه‌ی عادی تشکیل دهد. این مجمع می‌تواند در صورت تصمیم خود یا تقاضای کمیته‌ی بین‌الدول حراست از میراث فرهنگی ناملموس و یا درخواست حداقل یک سوم کشورهای متعهد، جلسه‌ی فوق‌العاده تشکیل دهد.

۳ ـ مجمع عمومی باید آیین‌نامه‌ی داخلی خود را تصویب کند.

ماده‌ی ۵ ـ کمیته‌ی بین‌الدول حراست از میراث فرهنگی ناملموس

۱ ـ بدین وسیله کمیته‌ی بین‌الدول حراست از میراث فرهنگی ناملموس در قالب یونسکو تشکیل شده و از این پس کمیته خوانده می‌شود. این کمیته متشکل از نمایندگان ۱۸ کشور متعاهد می‌باشد که این کشورها به محض لازم ‌الاجرا شدن این کنوانسیون ـ طبق ماده‌ی ۳۴ توسط کشورهای متعهد و در نشست مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

۲ ـ به محض این که تعداد کشورهای متعهد کنوانسیون به ۵۰ رسید، تعداد کشورهای عضو کمیته به ۲۴ کشور افزایش خواهد یافت.

ماده‌ی ۶ ـ انتخابات و دوره‌های عضویت کشورهای عضو کمیته

۱ ـ انتخاب کشورهای عضو کمیته باید تابع اصول نمایندگی جغرافیایی و نوبت‌بندی یکسان باشد.

۲ ـ کشورهای متعهد، کنوانسیون کشورهای عضو کمیته را در نشست مجمع عمومی برای یک دوره‌ی ۴ ساله انتخاب می‌کنند.

۳ ـ در هر حال، دوره‌ی عضویت نیمی از کشورهای عضو کمیته که در نخستین انتخابات برگزیده شده‌اند، محدود به دو سال است. این کشورها باید در نخستین انتخابات به قید قرعه برگزیده شوند.

۴ ـ مجمع عمومی باید هر دو سال یک بار نیمی از کشورهای عضو کمیته را تجدید کند.

۵ ـ همچنین باید کشورهای عضو را به تعداد کرسی‌های خالی انتخاب کند.

۶ ـ یک کشور عضو کمیته نمی‌تواند برای دو دوره‌ی متوالی انتخاب شود.

۷ ـ کشورهای عضو کمیته باید نمایندگان خود را از میان افراد ذیصلاح و ماهر در عرصه‌های گوناگون میراث فرهنگی ناملموس برگزیند.

ماده‌ی ۷ ـ وظایف کمیته

وظایف کمیته‌ بدون نقض سایر امتیازات ویژه‌ای که به موجب این کنوانسیون بدان اعطا شده است، عبارتند از:

الف ـ ترویج اهداف کنوانسیون و ترغیب و نظارت مستمر بر اجرای آن‌ها.

ب ـ راهنمایی در مورد بهترین اقدامات و ارائه‌ی توصیه‌هایی در زمینه‌ی امور مربوط به حراست از میراث فرهنگی ناملموس.

پ ـ تهیه‌ی پیش‌نویس طرح استفاده از ذخایر صندوق و تقدیم آن به مجمع عمومی جهت تصویب طبق ماده‌ی ۲۵٫

ت ـ جست‌وجو برای یافتن وسایل و روش‌های افزایش ذخایر صندوق و اتخاذ اقدامات لازم بدین منظور طبق ماده‌ی ۲۵ .

ث ـ تهیه‌ی دستورات عملی برای اجرای این کنوانسیون و تقدیم آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

ج ـ بررسی گزارش‌های تقدیم شده از سوی کشورهای متعهد ـ طبق ماده‌ی ۲۹ ـ و خلاصه کردن آن‌ها، جهت ارائه به مجمع عمومی.

چ ـ بررسی تقاضاهای مربوط به بندهای ذیل که از سوی کشورهای متعهد تقدیم می‌شود و اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها مطابق با معیار انتخاب هدف که توسط کمیته تعیین شده و مجمع عمومی آن را به تصویب رسانده است.

۱ ـ ثبت در فهرست‌ها و پیشنهادات مذکور در مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸،

۲ ـ اعطای کمک بین‌المللی مذکور در ماده‌ی ۲۲،

ماده‌ی ۸ ـ روش‌های کار کمیته

۱ـ کمیته در مقابل مجمع عمومی، پاسخگوست و باید در مورد تمام اقدامات و تصمیمات خود به آن گزارش بدهد.

۲ ـ کمیته باید آیین‌نامه‌ی داخلی خود را با رای اکثریت دو سوم اعضا خود به تصویب رساند.

۳ ـ کمیته می‌تواند هرگاه لازم تشخیص بدهد، موقتاً برای موارد خاص مربوط به وظایف خود هیات‌های مشورتی تشکیل دهد.

۴ ـ کمیته می‌تواند از هیات‌های عمومی یا خصوصی و نیز افراد خصوصی ذیصلاح در عرصه‌های گوناگون میراث فرهنگی ناملموس برای شرکت خود دعوت به عمل آورده و با آن‌ها در مورد موضوعات خاص مشورت کند.

ماده‌ی ۹ ـ به رسمیت شناختن سازمان‌های مشورتی

۱ ـ کمیته باید در مورد به رسمیت شناختن سازمان‌های غیردولتی دارای صلاحیت مورد تایید در عرصه‌ی میراث فرهنگی ناملموس به عنوان یک مرجع مشورتی برای خود، به مجمع عمومی پیشنهاد بدهد.

۲ ـ کمیته باید معیار به رسمیت شناختن فوق‌الذکر و چگونگی آن را نیز به مجمع عمومی پیشنهاد کند.

ماده‌ی ۱۰ ـ دبیرخانه

۱ ـ کمیته باید از کمک دبیرخانه یونسکو بهره‌مند شود.

۲ ـ دبیرخانه باید مستندات مجمع عمومی و کمیته و نیز پیش‌نویس دستور کار جلسات آن‌ها را تهیه نموده و اجرای تصمیمات آن‌ها را تامین کند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.