سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۴۰۰ 15 جماد ثاني 1443 Tuesday, 18 January , 2022 ساعت ×
پ
پ

ماده ۲۵ ـ ماهیت و ذخایر صندوق

۱ ـ بدینوسیله صندوق حراست از میراث فرهنگی ناملموس تشکیل شده و از این پس صندوق خوانده می‌شود.

۲ ـ صندوق شامل صندوق‌های امانی است که مطابق قواعد مالی یونسکو تشکیل می‌شوند.

۳ ـ ذخایر صندوق شامل موارد ذیل است:

الف ـ سهمیه‌های ارائه شده از جانب کشورهای متعهد.

ب ـ وجوهی که کنفرانس عمومی یونسکو بدین منظور اختصاص می‌دهد.

پ ـ کمک‌ها، هدایا یا وصیت‌هایی که توسط:

اول ـ سایر کشورها.

دوم ـ سازمان‌ها و برنامه‌های تحت پوشش سازمان ملل متحد به خصوص “برنامه‌ی توسعه‌ی ملل متحد” و نیز سایر سازمان‌های بین‌المللی.

۳ ـ تشکل‌های عمومی یا خصوصی یا افراد.

ت ـ هر گونه نفع حاصله از ذخایر صندوق

ث ـ عواید حاصله از برنامه‌هایی چون نمایش مجموعه‌ها و غیره که به نفع صندوق برگزار می‌شود،

ج ـ سایر ذخایری که طبق قواعد و مقررات صندوق که توسط کمیته طراحی می‌شود مجاز شناخته شده است.

۴ ـ کمیته می‌تواند کمک‌های مالی و سایر اشکال کمک برای مقاصد عمومی و اختصاصی مربوط به طرح‌های خاص را مشروط بر این که طرح‌های مورد نظر را تصویب کرده باشد.

۵ ـ تحت هیچ شرایط سیاسی، اقتصادی و غیره که منطبق با اهداف این کنوانسیون نباشد، نمی‌توان به صندوق کمک مالی کرد.

ماده‌ی ۲۶ ـ کمک‌های کشورهای متعهد به صندوق

۱ ـ کشورهای متعهد این کنوانسیون تعهد می‌کنند، صرف نظر از هر گونه کمک دیگر، حداقل هر دو سال یک بار مبلغی را به عنوان سهمیه‌ی خود به صندوق بپردازند. میزان این سهمیه به صورت درصد ثابت و مناسب برای تمام کشورها است و توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود. این تصمیم مجمع عمومی باید توسط اکثریت کشورهای متعهد حاضر و رای‌ دهنده‌ای که اعلام مذکور در بند ۲ این ماده را انجام نداده‌اند، اتخاذ شود. سهمیه کشور متعاهد به هیچ عنوان نباید بیشتر از یک درصد سهمیه‌ی آن در بودجه منظم یونسکو باشد.

۲ ـ به هر حال، هر کشور مورد نظر در ماده‌ی ۳۲ یا ماده‌ی ۳۳ این کنوانسیون می‌تواند در زمان تودیع اسناد تصویب، پذیرش یا الحاق اعلام کند که مقید به مفاد بند ۱ این ماده نیست.

۳ ـ هر کشور متعاهد این کنوانسیون که اعلام مورد نظر در بند ۲ این ماده را صورت داده است باید دبیرکل یونسکو را از انصراف خود نسبت به اعلام مورد نظر مطلع سازد. در هر حال انصراف از این اعلام، نباید تا تاریخ افتتاح مجمع عمومی آتی بر سهمیه آن کشور اثر بگذارد.

۴ ـ برای این که کمیته قادر به طراحی موثر عملیات خود شود، کشورهای متعاهد این کنوانسیون که اعلام مذکور در بند ۲ این ماده را صورت داده‌اند، باید به طور منظم و حداقل هر دو سال یک بار مبلغی را که حتی‌الامکان نزدیک به میزان سهمیه‌هایی است که در صورت تعهد آن‌ها به مفاد بند ۱ این ماده می‌بایست می‌پرداختند، بپردازند.

۵ ـ هر کشور متعاهد این کنوانسیون که سهمیه‌ی اجباری یا اختیاری خود برای سال جاری یا یک سال قبل را نپرداخته است، شایسته عضویت در کمیته نیست، این ماده در مورد انتخابات اول اجرا نمی‌شود. دوره‌ی ماموریت هر کشور مورد نظر در این ماده که از قبل عضو کمیته بوده است، باید در زمان انتخابات مورد نظر در ماده‌ی ۶ این کنوانسیون به پایان رسد.

ماده‌ی ۲۷ ـ کمک‌های اختیاری اضافی به صندوق

کشورهای متعهد که مایلند علاوه بر سهمیه‌ی مذکور در ماده‌ی ۲۶، کمک‌های اختیاری به صندوق بکنند باید در اسرع زمان ممکن، کمیته را از تصمیم خود مطلع کنند تا کمیته بتواند برنامه‌ی عملیات منطبق با آن را طراحی کند.

ماده‌ی ۲۸ ـ سایر فعالیت‌های مربوط به افزایش بودجه صندوق

کشورهای متعهد باید تا حد امکان از فعالیت‌های بین‌المللی که در راستای افزایش موجودی صندوق تحت نظارت یونسکو سازماندهی می‌شود، حمایت کنند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.