سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۴۰۰ 15 جماد ثاني 1443 Tuesday, 18 January , 2022 ساعت ×
پ
پ

ماده‌ی ۳۲ ـ تصویب و پذیرش یا قبولی

۱ ـ این کنوانسیون باید مورد تصویب، پذیرش یا قبولی کشورهای عضو یونسکو و مطابق با تشریفات قانونی مخصوص آن‌ها قرار گیرد.

۲ ـ اسناد تصویب، پذیرش یا قبولی کنوانسیون باید نزد دبیرکل یونسکو تودیع شود.

ماده‌ ۳۳ ـ الحاق

۱ ـ همه‌ی کشورهای غیرعضو یونسکو که کنفرانس عمومی یونسکو آن‌ها را به الحاق به این کنوانسیون دعوت کرده است باید بتوانند به این کنوانسیون ملحق شوند.

۲ ـ این کنفرانس باید هم‌چنین برای الحاق سرزمین‌هایی که از خود مختاری داخلی که سازمان ملل نیز آن را به رسمیت شناخته است، برخوردارند؛ اما استقلال کامل مذکور در قطعنامه ۱۵۱۴ (پانزدهم) مجمع عمومی را دارا نیستند و در مورد مسائل تحت پوشش این کنوانسیون صلاحیت دارند، ازجمله صلاحیت ورود به عهدنامه‌ها بر حسب اینگونه موضوعات، مفتوح می باشد.

۳ ـ سند الحاق باید نزد دبیرکل یونسکو تودیع شود.

ماده‌ی ۳۴ ـ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون

این کنوانسیون باید سه ماه پس از تاریخ تودیع سی‌امین سند تصویب، پذیرش، یا الحاق البته فقط در مورد آن دسته از کشورهایی که اسناد مربوطه تصویب، پذیرش یا الحاق را در آن تاریخ یا قبل از آن تودیع کرده‌اند، لازم‌الاجرا شود.

ماده‌ی ۳۵ ـ سیستم‌های فدرال یا غیرمتمرکز

مواد ذیل باید در مورد آن دسته از کشورهای متعهد که سیستم قانون اساسی فدرال یا غیرمتمرکز دارند، اعمال شود:

الف ـ با توجه به مفاد این کنوانسیون، که اجرای آن تحت حاکمیت حوزه قضایی فدرال یا قدرت قانون‌گذاری مرکزی قرار می‌گیرد، تعهدات دولت فدرال یا مرکزی همان است که در مورد کشورهای متعهد غیرفدرال صادق است.

ب ـ با توجه به مفاد این کنوانسیون، که اجرای آن تحت حاکمیت حوزه‌ی قضایی حکومت‌های منفرد، کشورها، ایالات یا کانتون‌ها که برای اتخاذ اقدامات قانون‌گذاری متعهد به سیستم قانون اساسی فدراسیون نیستند، دولت فدرال باید مقامات ذیصلاح این گونه حکومت‌ها، کشورها، ایالات یا کانتون‌ها را از مفاد مذکور مطلع ساخته و به کارگیری آن‌ها را توصیه کند.

ماده‌ی ۳۶ ـ خروج از کنوانسیون

۱ ـ هر کشور متعاهد می‌تواند از این کنوانسیون خارج شود.

۲ ـ انصراف باید طی یک سند مکتوب اعلام شود و سند مربوطه نزد دبیرکل یونسکو تودیع شود.

۳ ـ خروج از کنوانسیون باید ۱۲ ماه پس از وصول سند مربوطه مؤثر شود. این امر به هیچ عنوان بر تعهدات مالی کشور متعاهد خارج شده تا زمانی که کناره‌گیری از کنوانسیون موثر نشده است، تاثیر نخواهد گذارد.

ماده‌ی ۳۷ ـ وظایف مربوط به تودیع اسناد

دبیرکل یونسکو که اسناد نزد وی نگهداری می‌شود، باید کشورهای عضو آن سازمان، کشورهای غیرعضو سازمان مذکور در ماده‌ی ۳۳ و نیز سازمان ملل متحد را از تودیع تمام اسناد تصویب، پذیرش، یا الحاق مذکور در مواد ۳۲ و ۳۳ و انصراف مذکور در ماده‌ی ۳۶ مطلع سازد.

ماده‌ی ۳۸ ـ اصلاحات

۱ ـ کشور متعاهد می‌تواند کتباً اصلاحات این کنوانسیون را به دبیرکل پیشنهاد کند. دبیرکل باید این پیشنهاد کتبی را میان تمام کشورهای متعهد توزیع کند. اگر در طی ۶ ماه از تاریخ توزیع، کمتر از نصف کشورهای متعهد به این تقاضا پاسخ ندهند، دبیرکل باید پیشنهاد مربوطه را به مجمع عمومی آتی ارائه کند تا مورد بحث و بررسی و تصویب احتمالی قرار گیرد.

۲ ـ این اصلاحات باید مورد تصویب دو سوم اکثریت کشورهای متعهد حاضر و رای‌دهنده قرار گیرد.

۳ ـ اصلاحات مربوطه به محض تصویب، باید به کشورهای متعهد تقدیم شود تا آن را مورد تصویب، پذیرش یا الحاق قرار دهند.

۴ ـ این اصلاحات فقط در مورد کشورهای متعهدی که آن‌ها را تصویب کرده مورد پذیرش قرار داده یا به آن ملحق شده‌اند، سه ماه پس از تودیع اسناد مورد اشاره در بند ۳ این ماده از سوی دو سوم کشورهای متعهد، لازم‌الاجرا است. پس از آن، اصلاحات مربوطه برای هر کشور متعاهدی که آن‌ها را تصویب کرده، مورد پذیرش قرار داده یا به آن ملحق شده است. سه ماه پس از تاریخ تودیع اسناد تصویب، پذیرش یا الحاق مربوطه توسط آن کشور متعاهد لازم‌الاجرا خواهد بود.

۵ ـ روال مذکور در بندهای ۳ و ۴ در مورد اصلاحات ماده‌ی ۵ راجع به تعداد کشورهای عضو کمیته قابل اجرا نخواهد بود. این اصلاحات باید در زمانی که اتخاذ می‌شوند، لازم‌الاجرا شود.

۶ ـ کشوری که پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحات مطابق با بند ۴ این ماده به کنوانسیون می‌پیوندد یا:

الف ـ کشور متعاهد به کنوانسیون با مواردی اصلاح شده است.

ب ـ کشور متعاهد به کنوانسیون قبل از اصلاحات بوده و متعهد به این اصلاحات نیست.

ماده‌ی ۳۹ ـ متون معتبر

این کنوانسیون به زبان‌های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی تنظیم شده و هر ۶ متن اعتبار یکسان دارند.

ماده‌ی ۴۰ ـ ثبت

این کنوانسیون باید طبق ماده‌ی ۱۰۲ منشور ملل متحد به تقاضای دبیرکل یونسکو در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شود.

و در نهایت مراسم عزاداری در حسینیه ی اعظم زنجان به دلیل ، شرکت بی نظیر عزاداران از اقصی نقاط کشور در این دسته عزاداری ، دارا بودن عنوان دومین قربانگاه بزرگ پس از سرزمین منا، نذورات بیشمار از سراسر جهان و در نهایت قدمت و پیشینه تاریخی این دسته عزاداری، آن را به یک رویداد فرهنگی منحصر بفرد تبدیل کرده است.

بنابر این با تفاصیل فوق و مبتنی بر آمار و ارقام مندرج که حکایت از اهمیت فوق العاده موضوع میراث معنوی در کشورهای جهان می‌باشد و با عنایت به این که جهت ثبت میراث های معنوی، نیازمند بررسی و تهیه مستندات متعدد در خصوص هر کدام از میراث های معنوی می‌باشد ،انجام پروژه‌هایی همچون تحقیق حاضر از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده ونیاز است تا در کلیه استان‌ها نسبت به این موضوع توجه ویژه ای به عمل آید تا در نهایت ضمن تبیین و بررسی دقیق جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ،نسبت به تهیه پرونده ثبتی برای ارائه در شورای ثبت میراث معنوی کشور باشد .

۳- اهداف پژوهش

الف) هدف اصلی:

هدف اصلی تحقیق بررسی و مطالعه مراسم حسینیه ی اعظم زنجان جهت ثبت در میراث معنوی کشور می‌باشد.

ب) اهداف ویژه و اختصاصی:

با توجه به هدف اصلی فوق، اهداف و دستاورد‌های ویژه و اختصاصی زیر برای این پروژه در نظر گرفته شده است:

۱- پیشینه تاریخی مسجد حسینیه ی اعظم زنجان و مراسم آن

۲- تهیه گزارش مصور عکس و فیلم از تمام برنامه های حسینیه ی اعظم زنجان

۳- شرح جزئیات برنامه های حسینیه ی اعظم زنجان در برگزاری مراسم

۴- بررسی ساختار مدیریتی حسینیه ی اعظم زنجان

۵- بررسی علل علاقه و ارادت مردم به مراسم حسینیه ی اعظم زنجان

۶- تهیه پرونده ثبتی برای ارائه در شورای ثبت میراث معنوی کشور

۴- روش تحقیق

روش تحقیق از نوع اکتشافی برای شناسایی مراسم حسینیه ی اعظم زنجان و با هدف ثبت در میراث معنوی کشور می‌باشد.

۵- روش جمع‌آوری اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از چندین روش جمع‌آوری گردیده است که عبارتند از:

الف) روش کتابخانه‌ای ……..ب) مراجعه به مدارک و اسناد……………….ج) روش مصاحبه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.