سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۴۰۰ 15 جماد ثاني 1443 Tuesday, 18 January , 2022 ساعت ×
پ
پ

ماده‌ی ۱۹ ـ همکاری

۱ ـ از نظر این کنوانسیون، همکاری بین‌المللی ( در میان سایر چیزها ) شامل تبادل اطلاعات و تجربه، ابتکارات مشترک و ایجاد مکانیسم کمک به کشورهای متعهد در تلاش آن‌ها برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس است.

۲ ـ کشورهای متعهد بدون ایراد خدشه نسبت به قانون‌گذاری ملی و قوانین ملی و قوانین و اقدامات عرف خود، می‌پذیرند که حراست از میراث فرهنگی ناملموس مورد توجه و علاقه کلی بشریت است و لذا متعهد می‌شوند در سطوح دو جانبه، نیمه منطقه‌ای، منطقه‌یی و بین‌المللی با یکدیگر همکاری کنند.

ماده‌ی ۲۰ ـ مقاصد کمک بین‌المللی

کمک بین‌المللی را می‌توان با مقاصد ذیل اعطا کرد:

الف ـ حراست از میراث ثبت‌شده در فهرست میراث فرهنگی نیازمند حراست فوری.

ب ـ تهیه‌ی فهرست‌های مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲٫

پ ـ تقویت برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های انجام شده در سطوح ملی، نیمه منطقه‌یی و منطقه‌یی با هدف حراست از میراث فرهنگی ناملموس.

ت ـ هر مقصود دیگری که کمیته لازم تشخیص بدهد.

ماده‌ی ۲۱ ـ اشکال کمک بین‌المللی

کمک که از سوی کمیته به یک کشور متعاهد اعطا می‌شود، باید طبق دستورهای عملی تهیه شده، موضوع ماده ۷ و با توافق مذکور در ماده‌ی ۲۴ بوده و می‌تواند به اشکال ذیل باشد:

الف ـ مطالعات مربوط به جنبه‌های گوناگون حراست.

ب ـ تامین کارشناسان و شاغلان در حرف مربوطه.

پ ـ آموزش همه‌ی کارکنان لازم.

ت ـ استانداردسازی و سایر اقدامات.

ث ـ ایجاد و عملی کردن زیر ساخت‌ها.

ج ـ تامین تجهیزات و دانش مربوطه.

چ ـ سایر اشکال کمک مالی و فنی (در صورت اقتضا) از جمله اعطای وام‌های کم‌بهره و هدایا

ماده‌ی ۲۲ ـ شرایط حاکم بر کمک بین‌المللی

۱ ـ کمیته باید روال بررسی تقاضاهای دریافت کمک بین‌المللی را اتخاذ کرده و اطلاعاتی که لازم است همراه با این تقاضاها ارائه شود، ازجمله اقدامات قابل پیش‌بینی آتی، مصاحبه‌های لازم همراه با برآورد هزینه آن‌ها را مشخص کند.

۲ ـ کمیته باید بررسی تقاضاهای کمک در مواقع اضطراری را در اولویت قرار دهد.

۳ ـ کمیته باید برای این که یک تصمیم برسد مطالعات و مشورت‌هایی را که لازم تشخیص می‌دهد، انجام دهد.

ماده‌ی ۲۳ ـ تقاضای کمک بین‌المللی

۱ ـ هر کشور متعاهد می‌تواند درخواست دریافت کمک بین‌المللی مربوط به حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را به کمیته تقدیم کند.

۲ ـ دو یا چند کشور متعاهد می‌توانند درخواست‌های خود را مشترکاً به کمیته ارائه دهند.

۳ ـ لازم است اطلاعات قید شده در بند ۱ ماده‌ی ۲۲ و اسناد لازم نیز همراه با درخواست ارائه شود.

ماده‌ی ۲۴ ـ نقش کشورهای متعهد ذی نفع

۱ ـ طبق مفاد این کنوانسیون، کمک بین‌المللی اعطا شده باید با توافق حاصله میان کشور متعاهد ذی نفع و کمیته تنظیم شود.

۲ ـ به عنوان یک قاعده‌ی کلی کشور متعاهد ذی نفع باید با توجه به محدودیت‌های منابع خود، در هزینه‌ی اقدامات حراستی که به خاطر آن کمک بین‌المللی ارائه شود، مشارکت کند.

۳ ـ کشور متعاهد ذی نفع باید به کمیته در مورد نحوه‌ی استفاده از کمک اعطا شده برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس خود، گزارش بدهد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.