سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۴۰۰ 15 جماد ثاني 1443 Tuesday, 18 January , 2022 ساعت ×
پ
پ

ماده‌ی ۱۶ ـ فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر

۱ ـ کمیته باید برای تضمین نمایان‌تر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت‌وگو با رعایت تنوع فرهنگی، بر اساس پیشنهاد کشورهای متعهد ذیربط، یک فهرست نمونه از میراث فرهنگی ناملموس بشر ایجاد کرده، به روز نگه داشته و منتشر کند.

۲ ـ کمیته باید معیار ایجاد، به روز کردن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و مجمع عمومی آن را تصویب کند.

ماده‌ی ۱۷ ـ فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری

۱ ـ کمیته باید با قصد اتخاذ اقدامات حراستی مناسب، فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری را ایجاد کرده، به روز نگه داشته و منتشر کند و میراث مورد نظر را با درخواست کشورهای متعهد ذیربط در این فهرست ثبت کند.

۲ ـ لازم است کمیته معیار ایجاد، به روز کردن و انتشار فهرست مورد نظر را تنظیم کند و مجمع عمومی آن را تصویب کند.

۳ ـ در مواقعی که فوریت فوق‌العاده وجود دارد (که البته معیار واقعی آن باید از سوی کمیته پیشنهاد و توسط مجمع عمومی به تصویب برسد ) کمیته می‌تواند با مشورت کشور متعاهد ذیربط هر مورد میراث مربوطه را در فهرست مذکور در بند ۱ این ماده به ثبت رساند.

ماده‌ی ۱۸ ـ برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های حراست از میراث فرهنگی ناملموس

۱ ـ کمیته باید بر اساس پیشنهادهای تقدیم شده از سوی کشورهای متعهد و طبق معیاری که توسط کمیته تعیین شده و به وسیله‌ی مجمع عمومی به تصویب رسیده است، در دوره‌های معین، آن دسته از برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های منطقه‌ای و نیمه منطقه‌یی مربوط به حراست از این میراث که به نظر می‌رسد اصول و اهداف این کنوانسیون را به بهترین وجه ممکن منعکس ساخته و منطبق با نیازهای مختص کشورهای در حال توسعه است، انتخاب و ترویج کند.

۲ ـ بدین منظور کمیته باید درخواست‌های کمک بین‌المللی کشورهای متعهد برای تهیه‌ی این پیشنهادات را دریافت، بررسی و تصویب کند.

۳ ـ کمیته باید در اجرای این طرح‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌ها از طریق نشر بهترین اقدامات با استفاده از طرق و روش‌هایی که خود تعیین می‌کند، همراهی کند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.