اینجا سرزمین اجابت است میقات وصال عاشق و معشوق ️به راستی که شفا در دستان حسین است…
زیر علمت امن ترین جای جهان است…
X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح