پ
پ

 

سرود جوانان عراقی در حضور رهبری :
بیانگر اتحاد ایران و عراق و سرکوب تفرقه افکنان و وحدت شکنان بین دو ملت

 

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.