پ
پ

امشب الهی دلم در حرم زینب است
خاک بود جان ولی در قدم زینب است
نور وجودش بود گرمی بازار عشق
مهر و وفا شبنم باغ غم زینب است
چشم همه عارفان در حرم مرتضی ست
چشم علی هر زمان در حرم زینب است

از هفت سالگی شروع به نوحه خوانی کرد در سن هشت تادوازده سالگی نوحه خوان محله شدند متولد زنجان هستند و از اشعار ایشان بیش از 10 جلد دیوان چاپ شده است که اعجاز زینبیه هم یک کتابی است در حد خودش نادر است یعنی از مدینه به مدینه صد و نود نه ترکیب بند است که ترکیب بند خودش یک صنعتِ که نوعی مقتل منظوم میباشد.

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.