پ
پ

هر روز با یک شاعر آئینی زنجان

امیر رسولی

امیر رسولی متولد 1359 در زنجان، در خانوادهای مذهبی و سرشناس به دنیا آمده و رشد و نمود یافته است. پدرش «حاج جواد رسولی» از مداحان و مرثیه‌سرایان بنام اهل بیت(ع) میباشد که در میان ترک زبانان از شهرت و محبوبیتی کم نظیر برخورداراست. با این اوصاف، امیر از صبغهای مذهبی و عاشورایی بهره مند است و رَنگ و رِنگ غالب بر شعرش را همین خصیصه تشکیل میدهد.
ابیات زیر برای حضرت عباس(ع) سروده شده است. امیر نیز چون پیر و مراد غزل معاصر منزوی بزرگ استفاده های بجا و مناسبی از آن کرده است:
لبش به آب نخورد و وقار آب شکست ز اوج او پشت آفتاب شکست
فدای اشک به رخ حجله بسته ی مردمی که قطره قطره آن قیمت گلاب شکست
به قاب خیمه نشسته به سوگ سیمرغی چرا که سنگ عقاب شکست

غزل عاشورايي…
تويي که سر به سرنيزه مي گذاشت سرت
تويي که در افقِ ني دميده شد سحرت
نوشته بود به پيشاني شکسته ء تو
که با اصالت آيينه هاست، سرُّ و سَرَت
هزار فصل عزا و حماسه، فاصله بود
ز خون خشک سر زلف، تا به چشم تَرَت
ستاره تجربه مي کرد، پر گشودن را
نمي شکست اگر خصم تيره ، بال و پرت
ز پاي تا سر ، همه داغ لاله بودي تو
هنوز مانده به پيشاني زمين ، اثرت
نمي نشاند فرو ، مي زدش اگر باران
چنانکه سوخته بود آن گلوي شعله ورت
ز دست آنچه که مي آمدش، فرو نگذاشت
عدوي پست، که سوزد هميشه تر جگرت
چو ديد آينه ات ، سنگ تيرگي برداشت
چو سرو ديد تو را، زد به دشمني تبرت …

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.