سخنرانی : آیت اله کمیلی خراسانی

مداح : حاج سید محمود حسینی

مداح : حاج جواد رسولی

مداح : حاج علیرضا بیگدلی

مداح : حاج اصغر گنجخانلو

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت