مداح : حاج جواد رسولی بخش اول

 

مداح :حاج جواد رسولی بخش دوم

 

مداح :حاج جلیل محمدی

 

مداح :حاج سید محمد حسینی بخش اول

 

مداح :حاج سید محمد حسینی بخش دوم

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت