مداح : حاج اصغر گنج خانلو

 

مداح :حاج ولی الله کلامی

 

مداح : حاج مرتضی حیدری

 

مداح : حاج سید یوسف شبیری

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح