مداح : حاج علیرضا بیگدلی

 

مداح : حاج مرتضی حیدری قسمت اول

 

مداح : حاج مرتضی حیدری قسمت دوم

 

مداح : حاج ولی الله کلامی

 

مداح : حاج سید یوسف شبیری قسمت اول

 

مداح : حاج سید یوسف شبیری قسمت دوم

 

سخنرانی : ایت الله رییسی

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح