عبدالله بن الحسن سلام الله

ای همراه من،عبدالله من
خوش آمدی بر قربانگاهِ من
آه – دل غرق غم شد
دستت قلم شد – بنگر آه من

گفتی عمو جان – با تو همرازم
گفتم بیا ای – سرباز نازم
شد قتلگاهت – آغوش بازم
خونت روان شد – ای خونخواه من

بنشین کنارم – ای گل زیبا
تا گیرم از تو – بوی حسن را
منتظر ماست – مادرم زهرا
سوز دل باشد – شمع راه من

دست بریده – داد آبرویت
آخر رسیدی – بر آرزویت
همسنگری با – عباس عمویت
تو کوکبی و سقا ماه من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مأخذ: پناهگاه کلامی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح