مداح : حاج علیرضا بیگدلی

 

مداح : حاج سید یوسف شبیری

 

مداح :حاج مرتضی حیدری

 

مداح : حاج ولی الله کلامی قسمت اول

 

مداح : حاج ولی الله کلامی قسمت دوم

 

 

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح