دلم ز مژده ی روح القدس خبر دارد

و نخل غیرت و مردانگی ثمر دارد

نوشته طالع حوّا،یگـــانه فرزندی

به نام نامی عباس،ابوالبشر دارد

بگو به امّ بنین بنگرد به عرش خدا

در آسمان ولایت علی،قمر دارد

بخوان به صوت حجازی وان یکاد، او را

چرا که شهر نبی،قوم بدنظر دارد

ز هیبت پدرش ،آشکار و معلوم است

پسر ،بسان پدر،غیرت و جگر دارد

گواه حرف دلم ،درب قلعه ی خیبر

اُبُهّتی که میان عرب پدر دارد(بهلول حبیبی زنجانی)

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت