لای لای ای جبهه لرین یورگونی ای خسته جاوانلار 

لای لای ای شهد شهادتن ایچیب کامه چاتان لار

خوش یاتین یاخشی یاتیب سیز یاخشی دنیاني آتیپ سیز

 آنالار داغی سهندین داغی تک بیرجه داغ اولدی

چوخلو بللرد بوکولدی

قره بیرچکلر اق الدی

دووزدی سس سیز یارالاندیر

سوآباتیز قانیز آخدی

گوی قانیز اخسادا آخسین

اجنبی باخسادا باخسین

لای لای لای لای…

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح