بر مزارت یا حسین جان کاروان آورده ام

مشک پر از آب بر تشنه لبان آورده ام

پادشاها کن نظر،ما از ره دور آمدیم

خیز و بین اهل حرم را میهمان آورده ام

درمیان زائرین جای رقیه خالی است

و سلامی هم از آن شیرین زبان آورده ام

تازیانه خوردم و معجر ندادم بر عدو

شکوه ها از دست خولی و سنان آورده ام

با نوای یا علی تسخیر کردم شام را

یا اخا پیراهنت را ارمغان آورده ام

در کنار نهر علقم میکند ناله رباب

از برای اصغرت اشک روان آورده ام

شعر از:بهلول حبیبی

 

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت