ختم مادر كنار خانه                                                               

به ياد غريبي دلم بهانه گرفت                            كه بهر يار غريبش عزا شبانه گرفت                           

مگو كه نيمه شبي پيكري به خاك سپرد                تمام هستي او را از او زمانه گرفت                

علي شهيد در آن روز شد كه جانش را                 ميان كوچه عدو زير تازيانه گرفت                 

             فدايغربت آن   كودك  سيه  پوشي                     كه  ختم  مادر  خود را  كنار خانه  گرفت               

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت