پ
پ

شیخ اهل سنت!

آنکه از شهادت حسین (ع)محزون نشود به یقین منافق است و احتمالا کافر هم باشد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.