شیخ اهل سنت!

آنکه از شهادت حسین (ع)محزون نشود به یقین منافق است و احتمالا کافر هم باشد.

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح