پ
پ

رئيس هيأت امناي حسينيه اعظم زنجان با اعلام اين خبر گفت:با توجه به اينكه زنجان به عنوان پايتخت شور و شعور حسيني نامگذاري شده است در اين طرح حسينيه ي اعظم زنجان به عنوان منطقه ي ويژه و مركز فعاليت هاي مذهبي طراحي شده است.

جواد غم پرور از پيگيري اجراي طرحهاي مطالعاتي اين طرح خبر داد و افزود: با اجراي اين طرح تحولي شگرف براي مجموعه ي حسينيه اعظم زنجان در راه خواهد بود.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.