رئيس هيأت امناي حسينيه اعظم زنجان با اعلام اين خبر گفت:با توجه به اينكه زنجان به عنوان پايتخت شور و شعور حسيني نامگذاري شده است در اين طرح حسينيه ي اعظم زنجان به عنوان منطقه ي ويژه و مركز فعاليت هاي مذهبي طراحي شده است.

جواد غم پرور از پيگيري اجراي طرحهاي مطالعاتي اين طرح خبر داد و افزود: با اجراي اين طرح تحولي شگرف براي مجموعه ي حسينيه اعظم زنجان در راه خواهد بود.

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح