پ
پ

اگه گفتید وضعیت الان ( موقعیت مملکتمان را میگم‌ ) دقیقا مثل چه زمانی هست ؟

اندکی فکر کنید

چه کسانی فیلم یتیم خانه ایران را دیده اند ؟!

اگه یادتون باشه نسخه ای که انگلیس برای ما پیچیده بود این بود

تزارانگریس گفت : ایرانیان ثروتهای هنگفتی دارند آنها بوسیله لیدرشان که راهنمایی میشند میتونن به دنیا مسلط بشند

اول لیدرشان که همان رهبرشان میشود را دربین آنها خراب کنید!!

آنها آمدند به وسیله تعدادی خود فروخته به خانه مرجع تقلید آن زمان که ‌آیت الله شیخ فضل الله نوری بود رخنه کردند وفرزندش را خراب ودائم الخمرکردند
و همین امر باعث شد که تهمتی به ایشان زدند وایشان را محاکمه کردند و به دار آویختن …

حتی ؛ تا جایی پیش آمدند که تنبکی به دست پسر نا خلفش دادند که بر سر جنازه به دار آویخته این مجاهد و مرجع تقلید بزرگوار به ضرب زدن بپردازد

و مشروب بخورد که عکاسان أین منظره تاریخی را در روزنامه آنوقت به مردم درمعرض نمایش قراردادند
و مردم دیدندوساکت ماندند

بعداز آن آمدند تمام ما یحتاج و خوردوخوراک مردم راخریدندودرانبارها ( بوسیله خودفروختگان ازخدا بی خبر) انباشته کردند.

همان سال به روستاها رفتند و تمام ‌گندم‌ و جو و حبوبات و آنچه کشت آن سال بود را به قیمت چند برابر از مردم خریدند که هیچ‌دربازار نباشد.

و بالاخره قحطی مصنوعی ( به ‌کمک خود مردم نادان ) راه انداختند .

تاتوانستند آنچه دارو در بازار را کمیاب کردند*

روز به روز فقر و بیماری بیشتر و بیشترشد تا بالاخره براثر نبودن
امکانات از‌ یکطرف و ( قحطی مصنوعی ) که انگلیس ازخدا بی خبر ایجاد کرده بود مردم ازتپاله هایی که داشتند وگندم درتپاله ها میدیدند به ناچار نان درست میکردند و به دست مردم میدادند این نانها را میخوردند و مریض میشدند دارو هم‌که‌دربازاریافت نمیشد وبه مرض وبا مبتلاشدند

در همان سال آمار مطرح کرد که درکل ایران بوسیله مرض وبا که انگلیسی های نامرد باعث و بانی آن بودند ؛ بین ۹ تا یازده میلیون ایرانی جان خودشان را ازدست دادند .

از آنطرف قشون انگلیس برای احاطه کامل وارد مملکت شدند و هرکس را که بر سر راه آنهابود را بی محابا میکشتند و ازبین میبردند.

وقتی به اعتراض یک تاریخ نویس روبروشدند که‌چرا اینگونه‌ این مردم دردمند را میکشید یکی از افسران انگلیسی به این تاریخ نویس ایرانی میدانید چه‌گفت ؟

گفت : این حق شماست !!
کسی که قدر لیدر خودش راندانست و با احمقی تمام باعث شد که او به دار آویخته شود ( یعنی همان شیخ فضل الله نوری را میگفت ) همان بهتر که‌ اینگونه به سر شان بیاید که ‌همه ‌کشته شوند !!

حال این نسخه سال ۱۲۹۷ را که ‌خوب برایشان جواب داده بود

دوباره به کمک تعدادی از مردم ‌خود فروخته و از خدا بی خبر امروزی و به‌ کمک‌ انگلیس و آمریکا و صهیونیستها و باپول عربستان دو باره دارد پیاده میشود تا مجددا” بیش‌ ازنیمی از مردم را مثل کشورهای سوریه و عراق و یمن را از بین ببرند !!!

تا به اهداف شوم‌ خود برسند.

ای کاش مردم ما تاریخ را مطالعه میکردند ؟!!!

و ایکاش درمساجد و مدارس و جاهای عمومی این فیلمها را ( منظورم فیلم‌ یتیم خانه ایران را ) برای مردم به نمایش می گذاشتند تا بفهمند این جریانات ازکجا آب میخورد؟!!

و چه ‌کسانی أین نسخه ها را برای ما‌ می پیچند ؟

آدمهای عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شوند …

تعصب جاهلانه چشم های بینا را نابینا و گوشهای شنوا را ناشنوا میکند!👌🏻

امام‌علی علیه السلام میفرماید :
ما اکثر العبر و اقل الاعتبار یعنی مایه عبرت اندوزی زیاد است ولی عبرت گیرنده اندک است

و ای کاش مردم از تاریخ درس می گرفتند ؟؟؟

(( فاعتبروا یا اولی الابصار ))

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.