حضور خادمین افتخاری دفتر امور بانوان حسینیه اعظم زنجان ، خادمیاران رضوی و بانوان فاطمی در جوار مزار مطهر شهدای ” گاوازنگ و دانشگاه آزاد اسلامی ” در هفته دفاع مقدس

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت