پ
پ

ویژه برنامه ی غبار روبی شبستانهای حسینیه اعظم توسط خادمین این مکان مقدس برگزار میشود.

این مراسم معنوی روز جمعه مورخه 19آبان از ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

این مراسم بصورت عمومی بوده و تمامی شبستان های حسینیه اعظم بصورت منظم غبار روبی خواهد شد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.