پ
پ

 

غربالگری گوسفندان موسسه کشت و صنعت مصباح حسینیه اعظم زنجان

غربال گری گوسفندان موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان توسط کارشناسان دامپزشکی استان و امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان طبق برنامه ریزی های همه ساله جهت اطمینان از سلامت دام در این موسسه برگزارشد.

بیش از هزار راس دام در این غربال گری مورد آزمایش قرارگرفته و جهت بررسی های بعدی به آزمایشگاه های مورد تایید سازمان جهاد کشاورزی و امور دام سازمان جهاد کشاورزی ارسال شد.
این غربال گری همه ساله در ایام منتهی به محرم الحرام انجام می شود.

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.