پ
پ

سلحشور افزود: متأسفانه آنگونه که بايد هنوز اين ارزش در دنيا و نيز داخل کشور منعکس نشده است و اميدواريم بتوانيم در اين راستا کاري بکنيم. بنابراين از امکانات هنر بايد در جهت انعکاس هرچه بهتر اين حرکت و عزاداري عظيم استفاده کرد و بديهي است که بايد متخصصان را به کار گرفت و همه چيز را به خوبي ثبت کرد و با امکانات تبليغي و رسانه اي که در سطح دنيا وجود دارد به خوبي آن را منعکس کرد.
به گزارش روابط عمومی حسینیه اعظم ایشان در خصوص احساس خود از حضور در حسينيه اعظم گفت: تقريباً مي توان گفت احساس من يک نوع غبطه نسبت به کساني است که در اينجا فعاليت مي کنند احساس مي کنم توفيق زيادي براي حضور در چنين مکانها و مراسم هايي ندارم. و انشاءالله اگر توفيق حضور نداريم لااقل بتوانيم با ثبت اين لحظه‌ها قدمي برداريم.
حرف پاياني سلحشور شنيدني است چرا که گفت: عزاداري حسيني اگر از کارهاي ما راضي هستند و خوششان آمده ما را هم دعا کنند اگر چه لايق نيستيم ولي به اين دعا به شدت نياز داريم.

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.