پ
پ

بسته بندي گوشت هاي نذري حسينيه اعظم زنجانگزارش از بسته بندي گوشت هاي نذري حسينيه اعظم زنجان؛

محرم كه مي رسد، تك تك افراد، خادم امام حسين (ع) مي شوند

محرم كه فرا مي رسد، تك تك افراد خادم امام حسين (ع) مي شوند، تو ديگر دكتر، مهندس و مدير نيستي، اينجا فقط خادم بودن معنا دارد .

به گزارش روابط عمومي حسينيه اعظم زنجان، سال هاست با ارادت راسخ به اهل بیت (ع) پای عاشقي امام حسين (ع) هستي و خادم ايشان، اما اينجا خادمي حال و هواي ديگري دارد.

محرم که فرا می رسد در جای جای این شهر عاشق اهل بیت(ع) مي شوند، اين روزها نذري دادن عادي شده، هر کس در حد توان خود نیتی در سر دارد و برای برآوردن آن نذری می دهد،گاهی کسی حاجت روا شده و حالا به پاس گشوده شدن گره از کارهایش و یادآوری لذت مورد عنایت الهی بودن نذری می دهد.

ایام محرم، روزهای خیرات و روا شدن حاجات است و به همین سبب از قدیم، در این روزها هر کسی به وسع خود در نذري دادن مي‌كوشد.

به حسينيه مي روم تا شور و حال عزاداران را از نزديك بيينم، پيرزني همراه 5 خروس كه نذري امام حسين (ع) هستند، آمده است.

پسر بچه اي كه تنها بره اش را نذر امام حسين (ع) كرده است با همان نيت قشنگ كودكانه اش آمده است تا حاجت بگيرد.

براي اينكه عاقبت گوسفندان و احشان نذري را بدانم چندين كيلومتر راه پيمودم تا به محل بسته بندي گوشتهاي نذري برسم.

پس از محوطه باز وارد محل بسته بندي گوشت ها مي شوم، محلي كه وارد نشده بوي خون مي دهد اما اين خون، بوي ديگري دارد، اينها بوي خون گوشت هاي قرباني است كه نذر امام حسين (ع) شده است.

وارد محل بسته بندي كه مي شوم، برخي از افراد لباس مخصوص حسينيه اعظم زنجان را به تن دارند، اما اينجا هيچكس مقام شخصي خود را در نظر ندارد، همه خادم امام حسين (ع) هستند.

اينجا مرحله اول بسته بندي در اين محل سردخانه است، كه براي شكل پذيري بيشتر لاشه‌هاي گوسفندان را در آنجا قرار مي دهند.


پس از آن گوشت هاي قرباني به اره رفته و تكه تكه مي شوند، پس از اين مرحله نوبت به بسته بندي گوشت مي رسد.

بسته بندي گوشت هاي نذري حسينيه اعظم زنجاناينجا بسته بندي گوشت با ترازوهاي مخصوص انجام مي شود تا اندازه و ميزان همه آنها يكي باشد، همه گوشت ها كه به يك اندازه هستند در يك قاب مخصوص قرار داده مي شود.

پس از بسته بندي گوشتها دوباره وارد سردخانه مي شود تا گوشتها خود را بگيرند و از هم باز نشوند.

*فعاليت 225 نفر در روز براي بسته بندي گوشت ها

در همين راستا خبرنگار روابط عمومي حسينيه اعظم زنجان با اشاره به روند و فرآيند بسته بندي گوشت، اظهار كرد: بسته بندي گوشت هاي نذري حسينيه اعظم زنجان از سال 84 مكانيزه شده است.

وي با اشاره به اينكه بسته بندي گوشت ها در عرض چهار روز انجام مي شود، تصريح كرد: براي انجام عمل بسته بندي گوشت 225 نفر در يك روز فعاليت دارند.

وي با اشاره به اينكه در هر روز سه شيفت از خادمين و كاركنان خود كارخانه فعاليت دارند، بيان كرد: تعداد نفرات فعال در هر شيفت 75 نفر است.

وي با تشريح مراحل بسته بندي گوشتهاي نذري، گفت: سال گذشته 53 هزار گوشت نذري حسينيه اعظم زنجان در اين مكان بسته بندي شد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.