پ
پ

خوش، آنکه دل به یاد تو رشک چمن شود

 

زلفت سمن، بهار خطت یاسمن شود

 

 

ریزم ز بس به یاد عقیق لبت سرشک

 

دامن ز کاوش مژه، کان ِیمن شود

 

 

جز پرده های دیده یعقوب، باب(1) نیست

 

پیراهنی که محرم آن گلبدن شود

 

 

جز چشم آشنا نتواند سفید شد

 

در کشوری که یوسف ما را وطن شود

 

 

باشد همان به رهگذرت ای نسیم مصر

 

چشمم اگر سفیدتر از پیرهن شود

 

 

خیزد چو گرد شور قیامت ز رهگذر

 

روزی که ترک غمزه او راهزن شود

 

در دل نهفته عشق بتان را گذاشتیم

 

این باده ریختیم به خم تا کهن شود

 

 

هر دل که زخمی صف مژگان یار شد

 

چون شانه محرم سر زلف سخن شود

 

 

ساقی به جرعه ریز می پَرتکال(2) ر

 

تا این سفال کهنه بهار ختن(3) شود

 

 

نگذاشت دست حادثه در باغ روزگار

 

شاخی که آشیانه مرغ چمن شود

 

 

خواهم تن شکسته سپارم به ارض طوس

 

گردد چو خاک، خاک ِ در بوالحسن شود

 

 

جان جهان، امام امم، معدن کرم

 

کز فیض خلق او همه عالم ختن شود

 

 

شاها توئی که خسرو خاور غلام تست

 

نبود روا که تیره مرا انجمن شود

 

 

مگذار بیش ازین ز سپهر ستم مدار

 

جان حزین خسته اسیر محن شود

 

 

گردد اگر مدیح نگار تو خامه ام

 

هر نقطه ای به صفحه غزال ختن شود

 

 

آن را که شوق کعبه کویت زجا برد

 

هر قطره ای در آبله، درّعدن شود

 

 

فردا دهم به طره(4) حورانش ارمغان

 

گردی اگر ز کوی تو عطر کفن شود

 

 

نو کرده ام به نام تو دیوان عشق ر

 

تا حشر نام من نتواند کهن شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.