خصت بده كه خیمه ماتم بپا کنیم پیراهن سیاه بتن با شما کنیم اید صدا زغیب که قدقامت العزا رخصت بده اقامه بزم عزا کنیم مراسم تعویض پرچم محرم الحرام ۱۴۴۲ آستان مقدس حسینیه اعظم زنجان زیر علمت امن ترین جای جهان است…
X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح