پ
پ

فعالیتهای معاونت امور مالی در دهه محرم سال 1389

امور مالی حسینیه اعظم زنجان از تاریخ 26/7/89 آغاز به بر نامه ریزی فعالیتهای خود نموده و با سازماندهی تعداد 520 نفر از خادمین افتخاری در خدمت سوگواران و عزاداران حسینی خواهد بود که در قالب تعداد 4 دفتر ثابت در اطراف مسجد و 36 گروه ثابت و 10 گروه سیار در مسیر حرکت دسته عزاداری امر جمع آوری نذورات نقدی و غیر نقدی را عهده دار خواهند بود.با توجه به اینکه در سال 1389 فروش احشام نذری توسط حسینیه اعظم صورت نخواهد پذیرفت فلذا مجموعه امور مالی بیشترین همّ خود را در جهت جمع آوری وجوه پول گوسفند نذری خواهند داشت که از امت سوگوار نیز تقاضا میشود در صورت نداشتن عذر شرعی نذورات خود را بصورت نقدی پرداخت نمایند .همچنین از کلیه برادران  و خواهران تقاضا می شود نذورات خود را به افرادی که ملبس به لباس متحد الشکل بوده و داری کارت شناسایی پرداخت و از تحویل نذورات خود به افراد غیر مسئول و ناشناس خودداری فرمائيد .در سال 1388 جمع درآمد حسینیه اعظم زنجان 3/17 میلیارد ریال بوده و تعداد کل گوسفندان 12934 رأس شامل 1411 رأس گوسفند ذبح شده نذری ، 8032 رأس پول گوسفند و 3491 رأس گوسفند زنده نذری می باشد که ان شاء الله که خداوند از همه نذری دهندگان قبول فرما ئید .این میزان در آمد با نظارت اداره کل اوقاف و امور خیریه بر اساس بودجه پیشنهادی حسینیه اعظم زنجان و با تصویب آن اداره کل صرف هزینه های مربوطه  می گردد.لازم به ذکر است که در پایان هر سال مالی و منجمله در سال 1388  تراز نامه و عملکرد حسینیه اعظم زنجان توسط حسابرسان رسمی اداره کل اوقاف و امور خیریه بررسی و تایید می گردد.در خاتمه این معاونت پذیرایی پیشنهادات و نقطه نظرات کلیه عزیزان در امر خدمت رسانی به سوگواران حسینی می باشد.  

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.