پ
پ

 مسابقه «انقلاب نور»

جهت شرکت در مسابقه انقلاب نور جواب گزینه‌های درست را به ترتیب از چپ به راست به سامانه پیامکی 20001144 ارسال فرمایید.(فقط یک عدد 5 رقمی مانند 23431 که عدد 2 نشانگر جواب سوال اول و عدد 1 نشانگر جواب گزینه 5 است)

مهلت شرکت در مسابقه تا آخر روز سه‌شنبه 22 بهمن

به 10 نفر از برندگان هدایایی به رسم یادبود اهداء خواهد شد.

1- اولین شهید انقلاب که به دست گارد شاهنشاهی در زنجان به شهادت رسید چه کسی بود؟

1) شهید احمد مرتضایی   2) شهید حمید حمله دار   3) شهید قسمت لشگری   4) شهید مجید غلامحسنی

2- امام خمینی(ره) از چه چیزی به عنوان امانت یاد میکردند؟

1)پدر و مادر       2)انقلاب اسلامی      3)مسئولین کشوری      4)مدارج علمی

3- تعداد شهدای انقلاب که به دست رژیم پهلوی در استان زنجان به شهادت رسید چند نفر می‌باشد؟

1)10           2) 18               3)29              4) 23

4- نخستین نهاد انقلاب اسلامی که که به فرمان حضرت امام خمینی(ره) ایجاد شد؟

1)جهاد سازندگی   2)بسیج مستضعفین      3)کمیته انقلاب اسلامی     4)بنیاد شهید

5-آیه جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا در کدام سوره و کدام آیه قرار دارد؟

1)آیه 54 سوره آل عمران      2)آیه 27 سوره فجر     3)آیه21 سوره حشر     4)آیه 81 سوره اسرا

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.