واحد مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی همه روزه از ساعت 9 صبح تا انتهای مراسمات شب حسینیه اعظم زنجان آماده ارئه خدمات مشاوره به عزاداران حسینی میباشد.

برنامه حضور کارشناسان دینی جهت پاسخگویی به مسائل شرعی و مشاوره خانواده

برادران

خواهران

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح