پ
پ

 

وي افزود: ما در مکتب عاشورا و در این ایام موظفیم علاوه بر توجه به صبغه حزن، اندوه، ماتم، آه، ناله، گریه و اشک که از افضل اعمال در این ایام است به صبغه معرفت‌شناختی عاشورا و ابعاد آن هم توجه کنیم.

وي با اشاره به اهميت بصيرت در ايمان و شناخت حق و باطل افزود: قرآن کریم مرز بین انسان‌های ممتاز و انسان های غیر ممتاز و معمولی را بصیرت می داند اگر با آیات نورانی قرآن نگاه کنیم انسان‌هاي ممتاز و الگو، انسان‌هاي اهل بصیرت هستند.

رئيسي، قطب نمای حرکت انسان مسلمان را «بصیرت» و معیار حرکت بصیرت‌مندانه را نيز «حق» عنوان كرد و گفت: جلوه حق کتاب کامل(قرآن كريم و انسان کامل(ائمه معصومين) هستند لذا یکی از جلوه‌های بصیرت برای انسان، راه‌شناسی است. كه در نماز هر روزه داريم «اِهدنا الصِراط المستقیم» خدایا ما را به راه راست هدایت کن و امیرالمومنین می فرمایند: «صراط مستقیم ما هستیم.»

معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: ملاک ما در زندگی یعنی اندیشه، اخلاق و عمل ما امیرالمومنین و اهل بیت و عصمت و طهارت هستند و حق، مدار حرکت انسان با بصیرت است. ما بايد امام عصر خود را بشناسيم و پيرو راه آن بزرگواران باشيم.

وي شناخت عاشورا و ابعاد انساني آن را نيز لازم دانست و گفت: وجود مبارك حضرت ابوالفضل‌العباس به زور بازو نیست بلكه خصوصیت وجود مقدس عباس بن علی آن است که عباس نافذالبصیره بود، بصیرت نافذی داشت.

رئيسي در پايان افزود: نسخه‌ای که امروز برای ما با استفاده از فرهنگ عاشورا جلوی چشم و من و شما آن است که بخواهیم خدا به ما بصیرت در دین بدهد تا خداشناس، راه‌شناس، امام‌شناس و دشمن‌شناس باشیم یقین بدانید  برای مردمی که با بصیرت باشند، هیچ فتنه ای کار ساز نخواهد شد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.