پ
پ

سیستم صوتی یکی از لوازم ضروری در در طول و حرکت دسته عظیم حسینیه اعظم زنجان است که از سال ۸۶ و بعد از تجربیات مختلف، در کارآمدترین وضعیت خود قرار گرفته است. این سیستم توسط متخصصان امر و با توجه به ازدحام جمعیت، وضعیت جوی زنجان، مسیر حرکت که یکنواخت نیست و پیش بینی های لازم برای پیشگیری از هر گونه مشکل احتمالی طراحی شده و اوج کارآمدی آن در روز حرکت دسته عزاداری جلوه می‌کند. در حال حاضر سیستم صوتی این حسینیه در روز حرکت دسته عزاداری از چهار ردیف بلندگوی موازی در هر مسیر به طور همزمان و آمپلی فایرهای پرقدرت مختلف استفاده می‌کند. تعداد خادمان درگیر در بخش صوت حسینیه اعظم زنجان در روز حرکت دسته حدود ۲۸۰ نفر می باشد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.