پ
پ

 

خـوش آمدی به زمین ای شروع زیبایی

تـو عطر یاسی و نرگس تویی که زهرایی

تــو آن طلوع قشنگی که در کنار علی،

بــرای ظلمـــت شبهــای مکـــه آمـده‌ای

مقـامِ فاطمـه بودن فقط لیاقت توست،

طلـــوع کــن کــه محمــد رسالـت خود را،

دگــر به واسطــه تــو، تمام خواهد کرد

تــو آمــدی کــه بگـــویی شرافت یک زن،

ز سرنــوشت حسینت قیام خواهد کرد

تــو آمـــدی کـــه بگــویی اگـرچه پهلویت،

شکستـه، امــا از آن دوازده خـــورشید

به آسمان و زمین، از تو هدیه خواهد شد،

سلام بر تو که عشق محمدی و علی!

بـرای وصـف خـدا شـرح بهـتـرین غـزلـی

اگـر چــه وصف کمال تو غیر ممکن بود

چه بود فاطمه؟ ـ یعنی خلاصه ای ز علی

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.