گالری عکس

این مجموعه از تاریخ تاسیس تا کنون جمع آوری گردیده شده.

ورود

پیشکسوتان

پیشکسوتان حسینیه از موسسان و مداحان

ورود
X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت