میهمان اباعبدالله در زنجان…
خیر مقدم به مسافران در ورودی زنجان توسط حسینیه اعظم

 

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح