پ
پ

نذرهايي كه به نيابت ادا مي شودنذرهايي كه به نيابت ادا مي شود

نذر مي كنم فرزند صالح داشته باشم ، نذر مي كنم  در دانشگاه قبول شوم، نذر مي كنم برای شفای خواهر مریضم وهزاران نيتي كه اين روزها عاشقان اهل بيت (ع) در دل خود دارند و به دنبال اداي آن هستند.

اما گاه زمان، گاه مكان با دل همراه نمي شود ، مي خواهي خودت باشي و نذرت را ادا كني اما فاصله ها طولاني تر ازآن است كه ياريت كند.

خلاصه به نيابت مي سپاري تا نيتت را كه  هر چه هست ادا كنند با نام خودت، با نيت خودت،البته بدون حضورت

سامانه و تلفن ارتباطي مسجد حسينيه اعظم زنجان پل ارتباطي مي شود بين عاشقان حسين و نائبان حسيني

اين روزها كم نيست  نامه ها  و پيامكهايي كه ازسراسر دنيا وايران به اين سامانه ارسال مي شود.

سال گذشته 380 نفر نذرشان را در قالب طرح نيابتي درحسينيه اعظم ادا كردند.

احدي، مسئول ذبح احشام طرح نيابتي حسينيه اعظم با اشاره به اينكه اين طرح نيابتي براي سومين سال است كه درحسينيه اعظم اجرا مي شود، مي گويد: طرح نيابتي به دو صورت انجام مي شود پرداخت وجه با مراجعه حضوري و دوم ازطريق واريز وجه به حساب حسينيه اعظم  و اداي نذر.

احدي مي افزايد:سال گذشته  20 نفر ازخادمان  به صورت نائب  نذر حدود 380 نفر را  ازطريق  نيابتي  ادا كردند.

ايشان مي گويد: دراين طرح گوسفندان قرباني با نيت و نذرهرفرد متقاضي خريداري و در زمان ومكان مشخص نذر ذبح مي شوند.

 در ادامه حجت الاسلام حاتمي ،كارشناس حوزه مذهبي هم در زمينه نذر واداي آن به صورت نيابتي مي گويد:اگر براي فردي كه نذرمي كند  موقعيت زماني و مكاني مهيا نباشد بهتراست آن را به صورت نيابتي ادا كند.

اين كارشناس حوزه مذهبي  مي گويد: هيچ تفاوتي بين نذرنيابتي با ديگر نذرها نيست و به همان شكل ونحوي كه نذركننده  خواسته است ادا مي شود.

حجت الاسلام  حاتمي مي گويد: دراين طرح  نائبان با درنظر داشتن تمام مواردي كه مربوط به نذري واحكام آن است اقدام به اين كارمي كنند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.