پ
پ

داخل مسجد حسينيه اعظم زنجان كه مي شويد افرادي با لباس فرم و كارت شناسايي مخصوص، ضمن خوشامدگويي، شما را راهنمايي مي‌كنند.

هرچند سازماندهي جمعيتي متراكم با آن وسعت گسترده و روش‌هاي معمول كار دشواري است، اما عنايت ذات اقدس الهي و توجهات خاصه حضرت سيدالشهداء (ع) در كنار برنامه‌ريزي‌هاي مسئولان اين مسجد و همكاري مردم، دسترسي به نظم و انضباط را ممكن مي‌سازد.

alt

در همين راستا مدیریت حفاظت حسينيه اعظم واحدي به نام انتظامات تشكيل داده كه نظم برنامه‌ها و شركت‌كنندگان را برقرار مي كند.

عقيل مهديون مسئول حفاظت حسينيه اعظم زنجان، اين خادمان فعال را در ايام سوگواري سالار شهيدان را همياران محرم مي نامد.

وي وظيفه ايجاد نظم و انضباط در داخل مسجد را برعهده واحد انتظامات و حفظ امنيت بيرون از مسجد را بر عهده نيروي انتظامي عنوان مي كند.

مهديون مي‌گويد: صدها هميار محرم همزمان با حركت دسته عزاداري عظيم هشتم محرم با استقرار در چندین نقطه از مسیر  دسته عزاداری سعي در ايجاد نظم دارند.

alt

مسئول حفاظت حسينيه اعظم در پايان از مردم درخواست مي كند براي برقراري نظم در داخل مسجد و روز حركت دسته عزاداري، خدمتگزاران حسينيه را ياري كنند تا انشاالله برنامه‌هاي پيش‌بيني شده با آرامش و معنويت بيشتري به اجرا در بيايد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.