پایگاه اطلاع رسانی حسینیه اعظم زنجان به مناسبت ماه گرفتگی (خسوف) بامداد دوشنبه 16 مردادماه مطالبی در خصوص احکام این پدیده منتشر می کند.

 

برخی پدیده هایی که در طبیعت رخ می دهد و حالت غیر عادی دارد،گاهی موجب وحشت انسان ها می شود و گاهی نیز ممکن است افکارخرافی و شرک آلودی را در اذهان جاهلان و غافلان پدید آورد.

اینجاست که توجه دادن اندیشه ها به عوامل اصلی آنها و جلوگیری از انحراف اذهان،به عنوان یک وظیفه برای ادیان حق، جلوه می کند.

در اسلام،برای اینگونه پدیده ها،نماز خاصی واجب شده تا مردم،توجه به خدای هستی آفرین پیدا کنند و منشا این تغییرات و حوادث را،قدرت الهی بشناسند.نام این نماز،«نماز آیات »است،چرا که برای بروز حوادثی برگزار می شود که از آیات و نشانه های الهی در جهان است.

در رساله ها می خوانیم که:نماز آیات،به واسطه چهار چیز واجب می شود:

1- گرفتن خورشید(کسوف)

2- گرفتن ماه(خسوف)

3- زلزله

4- رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ وحشت آور،که بیشتر مردم بترسند.

سه نكته درباره نماز آيات براى خسوف و كسوف‏

  1. آغاز نماز آيات براى ماه و خورشيد گرفتگى، از شروع گرفتگى است. «1»
  2. قضاى ماه و خورشيدگرفتگى وقتى است كه كاملًا باز شده است. «2»
  3. زمانى كه ماه و خورشيدگرفتگى شروع به باز شدن مى‏ كند، بايد به نيت مافى الذّمه نماز آيات را خواند. «3»

 

معيار نماز آيات در خسوف و كسوف‏

از وقتى كه خورشيد و ماه، شروع به گرفتن مى ‏كند، انسان بايد نماز آيات‏ را بخواند و بنا بر احتياط واجب بايد به قدرى تأخير نيندازد كه شروع به باز شدن كند. «4» اگر خواندن نماز آيات را به قدرى تأخير بياندازد كه آفتاب يا ماه شروع به باز شدن كند، بايد نيت مافى ‏الذّمه نماید؛ ولى اگر بعد از بازشدن تمام آن، نماز بخواند، بايد نيت قضا کند. «5» اگر بعد از باز شدن آفتاب يا ماه بفهمد كه تمام آن گرفته بوده، بايد قضاى نماز آيات را بخواند، ولى اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده، قضاى نماز آيات بر او واجب نيست. «6»

* نماز آيات براى خسوف و كسوف فورى است. نماز آيات براى كسانى واجب است كه خسوف و كسوف در شهرشان واقع شده نه شهرهاى ديگر.

فلسفه و حكمت نماز آيات، تنها ترسيدن و وحشت از برخى پديده ‏ها نيست؛ براى پديده‏ هايى مانند كسوف و خسوف، نماز آيات واجب شده‏، در حالى كه مردم به طور معمول از آن ها وحشت و ترسى ندارند يا حتى نماز هنگام زلزله و بادهاى سياه، مقيّد به ترس نيست.

* پديده ‏هايى همچون زلزله، كسوف، خسوف و بادهاى ترسناك از نشانه ‏هاى قيامت است. پس هنگامى كه يكى از اين پديده ‏ها رخ داد، قيامت را به ياد آوريد و به مساجد رو آوريد و در پيشگاه الهى تضرع نماييد.

 

کیفیت نماز آیات

نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد و دستور آن اين است كه انسان بعد از نيت، تكبير بگويد و يك حمد و يك سوره‏ تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد، دوباره يك حمد و يك سوره بخواند، باز به ركوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم، دو سجده نمايد و برخيزد و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد. «7»

همچنین مى ‏تواند در هر ركعت بعد از خواندن حمد، سوره ‏اى را پنج قسمت نمايد و بعد از هر قسمتى يك ركوع انجام دهد مانند سوره قدر كه پنج آيه دارد. «8»

اگر در يك ركعت از نماز آيات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت ديگر يك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند، مانعى ندارد. «9»

هر يك از ركوع ‏هاى نماز آيات رُكن است كه اگر عمداً يا اشتباهاً كم يا زياد شود، نماز باطل است. «10»

اگر در نماز آيات شك كند كه چند ركعت خوانده و فكرش به جايى نرسد، نماز باطل است. «11»

 

پاورقی:

(1). توضيح المسائل مراجع، ص 843، م 1495.

(2). توضيح المسائل مراجع، ص 843، م 1495.

(3). تحريرالوسيله، ج 1، القول فى صلاة الآيات، م 3؛ توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 843، م 1496.

(4). توضيح المسائل مراجع، م 1495.

(5). توضيح المسائل مراجع، م 1496.

(6). توضيح المسائل مراجع، م 1499.

(7). توضيح المسائل مراجع، م 1507.

(8). توضيح المسائل مراجع، م 1508.

(9). توضيح المسائل مراجع، م 1509.

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح