پ
پ

 

امام(ع) با اقامه نماز ظهر عاشورا، صداقت ، خلوص ،ایمان و اصالت خودرا به عنوان رهبری الهی به اثبات رسانید و نماز ظهر عاشورا تفاوت بزرگ نهضت عاشورا به عنوان یک نهضت الهی با سایر نهضت ها است .

امام حسین (ع) با نماز ظهر عاشورای خود به تمام وجدان های بیدار ثابت کرد که هدف او از بر پایی نهضت عاشورا”دین خواهی” و عمل به تکلیف بوده است و نه خواسته های دنیوی و هواهای نفسانی.

بدون شک امام حسین(ع) می توانست نماز ظهر را به صورت فرادا و در خیمه خود بخواند اما نماز پیش روی دشمن سید سالار شهیدان(ع) در ظهر عاشورا ، غیر از جنبه ی معنوی ، دارای بعد سیاسی و اجتماعی نیز بود ؛یعنی اگر عاشورا عالی ترین و ناب ترین جلوه های ارزش الهی و انسانی است ،نقطه ی اوج و قله رفیع تابناک ترین آموزه ها و مفاهیم ولایت نیز هست و اگر عاشورا را تحقق آرمان ها و تبلور صداقت اسلام بدانیم ، پس نماز ظهر عاشورا نماینده تمام عیار ارزش و اعتبار است که نماز در این مکتب آسمانی دارد و از این منظر نماز ظهر عاشورا پیام نهضت حسین(ع)را در بردارد .

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.